Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.
0
Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.

Bærekraftige produkter og materialer

Se etter det grønne symbolet for å finne ditt bærekraftige produkt i vår nettbutikk! Dette symbolet betyr at produktet oppfyller våre definisjoner og er klassifisert som et bærekraftig produkt.

Å tilby våre kunder et bærekraftig produkt er viktig både fra et miljø- og forretningsperspektiv. Vi baserer definisjonen vår på tre viktige aspekter:

 • Økonomi – oppmuntre bedrifter til å foreta investeringer som gir langsiktig vekst uten å skade miljøet eller samfunnet.
 • Samfunn – oppmuntre bedrifter til å forbedre seg ved å overholde menneskerettigheter og miljølover.
 • Miljø – oppmuntre bedrifter til å forvalte naturressursene våre riktig og minimere miljøpåvirkningen.

 

Linje
FSC sertifisert

Definisjon papir og bølgepapp

Generell definisjon

Skogens sanne verdi er fullt ut anerkjent og integrert i samfunn rundt om i verden. FSC er den ledende drivkraften for forbedret skogbruk og markedsutvikling, som snur trenden i verdens skoger mot en mer bærekraftig utnyttelse, bevaring og respekt. 

Boxons definisjon

For å defineres som et bærekraftig produkt krever vi at:

 • Leverandør skal være sertifisert i henhold til FSC
 • Produktet skal være merket i henhold til FSC 100%, MIX eller RESIRKULERBAR
 • Produktet bør være merket med RESIRKULERBAR

 

Les mer
Linje

Definisjon Plast 

Generell definisjon

I henhold til de nye planene skal all plastemballasje på EU-markedet være resirkulerbart innen 2030, forbruket av engangsplast være redusert og tilsiktet bruk av mikroplast begrenset.

Boxons definisjon

For å defineres som et bærekraftig produkt krever vi at: 

 • Produktet skal være produsert av minimum 80 % resirkulert materiale.
 • Produktet skal være produsert av biobasert råmateriale som furuolje eller sukkerrørbase.

 

Les mer
Miljøvennlig strekkfilm
Linje
Forretningsetikk

Definisjon Tre

Generell definisjon

Skogens sanne verdi er fullt ut anerkjent og integrert i samfunn rundt om i verden. FSC er den ledende drivkraften for forbedret skogbruk og markedsutvikling, som snur trenden i verdens skoger mot en mer bærekraftig utnyttelse, bevaring og respekt. PEFC er verdens største sertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk. 

Boxons definisjon

For å defineres som et bærekraftig produkt krever vi at: 

 • Leverandør skal være sertifisert i henhold til FSC eller PEFC
 • Produktet skal være merket/stemplet/behandlet i henhold til IPPC / ISPM 15 / KD 

 

Les mer
Linje

Definisjon Etiketter 

Generell definisjon

Skogens sanne verdi er fullt ut anerkjent og integrert i samfunn rundt om i verden. FSC er den ledende drivkraften for forbedret skogbruk og markedsutvikling, som snur trenden i verdens skoger mot en mer bærekraftig utnyttelse, bevaring og respekt.

I henhold til de nye planene skal all plastemballasje på EU-markedet være resirkulerbart innen 2030, forbruket av engangsplast være redusert og tilsiktet bruk av mikroplast begrenset. 

Boxons definisjon 

For å defineres som et bærekraftig (papir) produkt krever vi at: 

 • Leverandør skal være sertifisert i henhold til FSC 

For å defineres som et bærekraftig (plast) produkt krever vi at: 

 • Produktet skal være produsert av biobasert råmateriale som furuolje eller sukkerrørbase. 

For å defineres som et bærekraftig (tekstil) produkt krever vi at: 

 • Produktet skal være produsert av kun resirkulert polyester materiale. 

 

Les mer
Miljøvennlig etikett
Tom rad
Linje
loading symbol