Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.
0
Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.

Kvalitet & Miljø

Miljøaspektet er integrert i Boxons virksomhet. Gjennom miljøplaner og systematisk arbeid oppnås stadige forbedringer på disse områdene.

Vi forholder oss til et tankesett som fører til langsiktig bærekraftig utvikling. Det innebærer at vi strever etter høy effektivitet i bruk energi og naturresurser, støtter systemer for gjenbruk og gjenvinning av materialer og energi samt forebygger og begrenser forurensing av miljøet. Vi ser på lovregler som minimumskrav.

Vi skal være lydhøre for kundenes og leverandørenes ønsker og streve etter å komme markedets miljøkrav i møte. Våre valg av råmaterialer skal resultere i høyproduktsikkerhet og være miljøsikre. 

Miljøpåvirkning

Boxon skal fortløpende arbeide for å redusere miljøpåvirkningen.

Største delen av virksomheten i Boxon utgjøres av handel og distribusjon. Bare noen få av konsernets selskaper har egen produksjon. Boxons påvirkning på miljøeter derfor liten og skjer hovedsakelig i forbindelse med transport av ferdige produkter, tjenestereiser samt håndtering av avfall.

Det tas hensyn til miljøaspektene gjennom hele produksjonskjeden, noe som innebærer at produktetsbestanddeler skal være så miljøtilpasse tsom mulig.

Viktige spørsmål for oss

CSR fokus

Vår forretningsidé og våre strategier skal støtte et godt miljøarbeid og sosialt ansvar.

Sosialt ansvar

Vår virksomhet bygger på god etikk og stor respekt for alle individer så vel innenfor bedriften som for eksterne kontakter.

Sertifiseringer

I Boxon er vi svært fokusert på et målbevisst miljøarbeid. Et arbeid som spenner over hele livssyklusen til produktene.

Kontakt oss

Kontakt oss gjerne om du har en forespørsel eller vil vite mer om vårt tilbud. Vi sikrer at rett person svarer på spørsmålet ditt.

*=obligatoriske felter

Aksepterer du nyhetsbrev fra Boxon?*