Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.
0
Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.

Retningslinjer

Våre prinsipper og retningslinjer

Vi setter høye standarder når det gjelder vårt ansvar som selskap. Vi er ansvarlige for alle personer som er direkte eller indirekte påvirket av våre forretningsaktiviteter, mulige innvirkninger som produktene våre har på miljøet og for overholdelse av etiske prinsipper i forretningsrelasjoner. For å garantere overholdelsen av disse høye standardene, definerer vi prinsippene våre i ulike retningslinjer. De gjelder for alle Boxon-enheter, og må følges av alle ansatte og andre personer. Retningslinjene valideres og utstedes av styret, gjøres tilgjengelig for alle involverte og fornyes regelmessig.

På de neste sidene kan du lære mer om prinsippene våre innfor områdene menneskerettigheter, arbeidsforhold, miljø og forretningsetikk.

 

Samfunnsansvar
Linje
Menneskerettigheter

Menneskelige rettigheter

Det er vårt ansvar som selskap å garantere at medarbeiderne våre overholder menneskerettighetene fullt ut – dette er vår første og høyeste prioritet. Alle ansatte får samme mulighet, uavhengig av kjønn, nasjonalitet, seksuell legning eller alder.

 

Les mer
Linje

Miljø

De siste årene har det vært et stort fokus på klimaendringene, de globale påvirkningene og nødvendige tiltak. Aldri før har verden diskutert effektene av klimaendringer like intenst som vi gjør i dag.

 

Les mer
klima og miljøvern
Linje
Forretningsetikk

Bærekraftig innkjøp og Forretningsetikk

Samfunnsansvar er en omfattende oppgave. For oss er ikke samfunnsansvar begrenset til oss selv, det er en integrert del av det daglige arbeidet og det starter i våre forretningsforhold. Vi setter høye standarder gjennom hele forsyningskjeden og sørger for at prinsippene våre overholdes. 

I tillegg legger vi stor vekt på miljøvennlig teknologi, bærekraftige materialer og åpenhet i produksjonen.

I et forretningsområde som i stor grad kjennetegnes av internasjonalt samarbeid, er det viktig å opprettholde pålitelige relasjoner bygget på tillit og åpenhet. I Boxon er disse verdiene grunnleggende for alle forretningsforhold.

 

Les mer
Linje
Tom rad
loading symbol