Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.
0
Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.
Webshop

Kvalitetsstandarder

Vi kjenner og forstår våre kunders spesifikke kvalitetskrav, og vi krever av oss selv de høyeste standardene for kvalitetssikring. Vi sikrer overholdelse av disse standardene både for kvalitet og miljø via sertifiserte styringssystemer.  

ISO-sertifikater 

Derfor går vi hele tiden gjennom prosessene våre og overvåker relevante indikatorer. Vi er sertifisert i henhold til ISO 9001: 2015 for å sikre at vi hele tiden møter og kontinuerlig optimaliserer de høyde kvalitetskravene. 

Som emballasjespesialister ser vi nøye på produksjonen av produktene:Hvilke muligheter finnes for optimalisering i utnyttelsen av ressurser, energien som brukes, i produksjonsteknologier og utslipp? Hvordan kan produktene våre resirkuleres på en effektiv måte når de har oppfylt sitt formål? Vi jobber kontinuerlig med nye klima- og miljøvennlige emballasjeløsninger, og vi fokuserer også på kontorvirksomheten vår i denne sammenhengen. Derfor er vi opptatt av bærekraftig kommersiell virksomhet på alle nivåer, noe vi fastsetter i vår miljøpolicy. Vårt miljøstyringssystem er sertifisert i henhold til ISO 14001: 2015

ISO Sertifikat

Vi er medlem av Grønt Punkt, ordningene for innsamling og gjenvinning av brukt emballasje.

gront-punkt.jpg

For å være sikre på at vår kvalitet holder det nivået vi vil – og den som du har rett til å kreve – har vi i mange år drevet et målbevisst kvalitetsarbeid. I dag er vi sertifisert ifølge ISO 9001:2015, som sikrer at vi holder en gjennomgående høy kvalitet. Med kvalitetssystemet vel integrert i hele virksomheten får vi kontroll over det som kan forbedres ytterligere. Ikke bare når det gjelder forpakningsløsninger. Også leveringssikkerhet, kommunikasjon og rådgivning blir konstant forbedret for at du som kunde alltid skal få høyeste kvalitet i all kontakt med oss.

Produktstandarder

Alle produkter er unike, og alle er verdifulle på sin måte. Det er derfor det stilles veldig ulike krav som produktemballasjen må oppfylle. Felles for dem alle er en høy kvalitetsstandard – en selvfølge hos Boxon, som vi uten unntak bruker på alle våre emballasjeløsninger. Spesielt i næringsmiddel-, kjemisk og farmasøytisk sektorer er det ikke plass til kompromisser. 

Vi kjenner og forstår de spesielle kvalitetskravene til våre internasjonale kunder og setter oss selv svært høye standarder for kvalitetssikring.

  • Regelmessige revisjoner på alle produksjonsanlegg
  • Kontinuerlig optimalisering av produksjonsanlegg og kvalitetskontroll 
  • Kvalitetstesting og -sikring
  • Overholdelse av de strengeste hygienekrav
  • Permanent kontroll av kvalitet og samsvar med standarder
  • Sertifiserte kvalitetsstyringssystemer iht. ISO, HACCP, BRC og GMP 
  • Overholdelse av alle relevante produktstandarder som ISO 21898 eller IEC 61340-4-4

REACH- og RoHS-erklæringer

Her kan du laste ned REACH- og RoHS-deklarasjonene. Erklæringene er på engelsk.

Linje
Tom rad
loading symbol