Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.
0
Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.
Webshop

Global Compact

Som deltaker i United Nations Global Compact er vi opptatt av ansvarlig eierstyring og selskapsledelse. Global Compact har støttet selskaper og organisasjoner i å utvikle bærekraftige løsninger innen økonomiske, sosiale og økologiske områder siden 1999. 12 000 selskaper har allerede slått seg sammen i det frivillige initiativet for å fremme oppnåelsen av bærekraftsmålene, som er formulert av FN i Agenda 2030 for å fremme etisk ansvar i forbindelse med globalisering. Vi er stolte over å være en del av dette globale initiativet og samkjøre våre forretningsaktiviteter med de 10 prinsippene i Global Compact, som inkluderer områdene menneskerettigheter, arbeidsstandarder, miljø og kampen mot korrupsjon. En ansvarlig oppgave som vi er glade for å ta fatt på.

Ved å delta i Global Compact har vi satt oss som mål å bidra aktivt til målene for bærekraftig utvikling som er formulert av FN.

Her kan du lese mer om Global Compact.

UN Global Compact
Linje
Sammen for menneskerettigheter

FNs 10 Global Compact-prinsipper

De 10 prinsippene i FNs Global Compact kommer fra: Den universelle menneskerettighetserklæringen, den internasjonale arbeidsorganisasjonens erklæring om grunnleggende prinsipper og rettigheter i arbeidet, Rio-erklæringen om miljø og utvikling og FN-konvensjonen mot korrupsjon.

Menneskerettigheter

Prinsipp 1: Bedrifter skal støtte og respektere beskyttelsen av internasjonalt anerkjente menneskerettigheter

Prinsipp 2: Bedrifter skal sørge for at de ikke medvirker til brudd på menneskerettighetene

Arbeid

Prinsipp 3: Bedrifter skal opprettholde organisasjonsfriheten og den reelle anerkjennelsen av retten til kollektive forhandlinger

Prinsipp 4: Alle former for tvangsarbeid skal elimineres
Prinsipp 5: Alt barnearbeid skal avskaffes
Prinsipp 6: All diskriminering på arbeidsplassen skal bekjempes

Miljø

Prinsipp 7: Bedrifter skal støtte en føre-var-tilnærming til miljøutfordringer
Prinsipp 8: Bedriftene skal iverksette initiativ for å fremme større miljøansvar
Prinsipp 9: Bedriftene skal oppmuntre til utvikling og spredning av miljøvennlig teknologi.

Antikorrupsjon

Prinsipp 10: Bedrifter skal arbeide mot korrupsjon i alle former, inkludert utpressing og bestikkelser.

Linje

Eksterne initiativer og medlemskap

FKG - Scandinavian Automotive Supplier Association

FKG har nærmere 400 medlemmer og alle har én ting til felles: de er kunder eller leverandører til bilindustrien. Målet for FKG er å representere medlemmenes interesser overfor politikere, industrier, organisasjoner og media i Sverige og resten av verden.

Nordisk bioplastforening

Nordisk bioplastforening har som mål å være en plattform og representant for selskaper i Norden som er aktive i utviklingen av bioplast. Foreningen skal fremme og forenkle markeds- og teknologiutviklingen for materialgruppen.

Aktiviteten omfatter alle deler av livssyklusen til bioplast, fra A til Å. Målet er også å informere politikere og myndigheter gjennom informasjon om mulighetene og fordelene med materialer, og å hjelpe dem med å skape rammeverk for utviklingen av bioplast på markedet. Boxon AB har vært aktivt medlem siden 2018.

Selskapets samfunnsengasjement

Vi fortsetter å ha kontinuerlige interaksjoner med ulike skoler og utdanningsinstitusjoner, både private, universitetsbaserte og offentlige utdanningsinstitusjoner. Dette samspillet inkluderer at vi tar i bruk «on the job training»-programmer der studentene får muligheten til praksis i Boxon i fire til tolv uker, avhengig av utdanningsplanen. Etter praksisperioden blir det utarbeidet en evaluering i samarbeid med skolen eller respektive andre utdanningsinstitusjoner.

Boxon er også engasjert i lokal sponsing ved å støtte lokale foreninger, som idrettsklubber, spesielt de som våre ansatte og deres familier er engasjert i.

Tilbake til verdier
Linje
Tom rad
loading symbol