Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.
0
Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.

Global Compact

Som deltaker i FNs Global Compact, er vi forpliktet til ansvarlig eierstyring og selskapsledelse. Global Compact har hjulpet selskaper og organisasjoner med å utvikle bærekraftige løsninger i økonomiske, sosiale og økologiske områder siden 1999. 12 000 selskaper har allerede gått sammen i det frivillige initiativet for å fremme oppnåelsen av de bærekraftsmålene som er formulert av FN og for å fremme etisk ansvar i sammenheng med globalisering. Vi er stolte av å være en del av dette verdensomspennende initiativet og tilpasser forretningsaktivitetene våre til de 10 prinsippene i Global Compact, som inkluderer områdene menneskerettigheter, arbeidsstandarder, miljø og kampen mot korrupsjon. En ansvarsfull oppgave som vi gjerne tar på oss.

Ved å delta i Global Compact har vi satt oss som mål å gi et aktivt bidrag til de målene for bærekraftig utvikling som FN har formulert.

Her kan du lese mer om Global Compact.

Sosialt ansvar

Boxon forplikter seg til å respektere menneskerettighetene til alle ansatte.

Kultur

Universelle menneskerettigheter gjelder uten unntak for alle våre kontorer.

Verdier

Vi tar et helhetsansvar, bidrar aktivt til oppsatte mål og holder hva vi lover.