, Global Compact - Boxon
Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.
0
Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.

Global Compact

Som deltaker i United Nations Global Compact er vi opptatt av ansvarlig eierstyring og selskapsledelse. Global Compact har støttet selskaper og organisasjoner i å utvikle bærekraftige løsninger innen økonomiske, sosiale og økologiske områder siden 1999. 12 000 selskaper har allerede slått seg sammen i det frivillige initiativet for å fremme oppnåelsen av bærekraftsmålene, som er formulert av FN i Agenda 2030 for å fremme etisk ansvar i forbindelse med globalisering. Vi er stolte over å være en del av dette globale initiativet og samkjøre våre forretningsaktiviteter med de 10 prinsippene i Global Compact, som inkluderer områdene menneskerettigheter, arbeidsstandarder, miljø og kampen mot korrupsjon. En ansvarlig oppgave som vi er glade for å ta fatt på.

Ved å delta i Global Compact har vi satt oss som mål å bidra aktivt til målene for bærekraftig utvikling som er formulert av FN.

Her kan du lese mer om Global Compact.

FNs 10 Global Compact-prinsipper

De 10 prinsippene i FNs Global Compact kommer fra: Den universelle menneskerettighetserklæringen, den internasjonale arbeidsorganisasjonens erklæring om grunnleggende prinsipper og rettigheter i arbeidet, Rio-erklæringen om miljø og utvikling og FN-konvensjonen mot korrupsjon.

Menneskerettigheter

Prinsipp 1: Bedrifter skal støtte og respektere beskyttelsen av internasjonalt anerkjente menneskerettigheter

Prinsipp 2: Bedrifter skal sørge for at de ikke medvirker til brudd på menneskerettighetene

Arbeid

Prinsipp 3: Bedrifter skal opprettholde organisasjonsfriheten og den reelle anerkjennelsen av retten til kollektive forhandlinger

Prinsipp 4: Alle former for tvangsarbeid skal elimineres
Prinsipp 5: Alt barnearbeid skal avskaffes
Prinsipp 6: All diskriminering på arbeidsplassen skal bekjempes

Miljø

Prinsipp 7: Bedrifter skal støtte en føre-var-tilnærming til miljøutfordringer
Prinsipp 8: Bedriftene skal iverksette initiativ for å fremme større miljøansvar
Prinsipp 9: Bedriftene skal oppmuntre til utvikling og spredning av miljøvennlig teknologi.

Antikorrupsjon

Prinsipp 10: Bedrifter skal arbeide mot korrupsjon i alle former, inkludert utpressing og bestikkelser.

Eksterne initiativer og medlemskap

FKG - Scandinavian Automotive Supplier Association

FKG har nærmere 400 medlemmer og alle har én ting til felles: de er kunder eller leverandører til bilindustrien. Målet for FKG er å representere medlemmenes interesser overfor politikere, industrier, organisasjoner og media i Sverige og resten av verden.

Nordisk bioplastforening

Nordisk bioplastforening har som mål å være en plattform og representant for selskaper i Norden som er aktive i utviklingen av bioplast. Foreningen skal fremme og forenkle markeds- og teknologiutviklingen for materialgruppen.

Aktiviteten omfatter alle deler av livssyklusen til bioplast, fra A til Å. Målet er også å informere politikere og myndigheter gjennom informasjon om mulighetene og fordelene med materialer, og å hjelpe dem med å skape rammeverk for utviklingen av bioplast på markedet. Boxon AB har vært aktivt medlem siden 2018.

Selskapets samfunnsengasjement

Vi fortsetter å ha kontinuerlige interaksjoner med ulike skoler og utdanningsinstitusjoner, både private, universitetsbaserte og offentlige utdanningsinstitusjoner. Dette samspillet inkluderer at vi tar i bruk «on the job training»-programmer der studentene får muligheten til praksis i Boxon i fire til tolv uker, avhengig av utdanningsplanen. Etter praksisperioden blir det utarbeidet en evaluering i samarbeid med skolen eller respektive andre utdanningsinstitusjoner.

Boxon er også engasjert i lokal sponsing ved å støtte lokale foreninger, som idrettsklubber, spesielt de som våre ansatte og deres familier er engasjert i.