Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.
0
Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.

Selskapets karbonavtrykk

For å nå våre mål når det gjelder å redusere våre totale utslipp som selskap, har vi slått oss sammen med vår uavhengige partner myclimate for å beregne selskapets karbonavtrykk (CCF). CCF representerer alle utslipp som er forårsaket av vår forretningsvirksomhet, unntatt produksjon og produkter fra leverandører.

Metoden som myclimate bruker, er basert på GHG-protokollen – en internasjonalt anerkjent regnskaps- og rapporteringsstandard som inkluderer klimarelevante drivhusgasser som er under selskapets «driftskontroll». Klimagassutslippene er tildelt de tre internasjonalt anvendte virkeområdene 1-3.
Følgende faktorer vurderes i beregningen:

 • Antall ansatte og kontoroverflater
 • Arbeid hjemmefra
 • Elektrisitet (fornybar + konvensjonell)
 • Varme og kjøling
 • Pendling
 • Tjenestereiser (bedriftsbiler, offentlig transport og flyreiser)
 • Drivstofforbruk
 • Mat og drikk
 • Forbruksmateriell (papir, toner, springvann)
 • Trykksaker
 • Elektroniske enheter
 • Avfall og resirkulering

Ved å samle inn disse indikatorene for hver Boxon-lokalitet på årlig basis, kan vi analysere hvor utslippene forekommer mest, og finne effektive lokale tiltak for å redusere dem. Du finner mer informasjon og tall i vår nåværende rapport om bærekraft.

CO2
Linje
loading symbol