Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.
0
Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.

Våre mål

I 2020 har Boxon vedtatt en erklæring om samfunnsansvar eller Corporate Social Responsibility Statement der vi forplikter oss til visse prinsipper og mål. Den definerer målene våre som vi ønsker å oppnå innen 2025, og gjelder for alle Boxon-enhetene.

Våre mål 2025 

I tråd med vår CSR-erklæring har vi satt oss tre hovedmål som vi vil oppnå innen 2025. De er nært knyttet til produktene våre og forretningsaktiviteten vår. For å nå disse målene har vi bygget et fungerende system for alle avdelinger ved å følge et sett med nøkkelindikatorer for ytelse. 

CSR mål Boxon

Disse tre hovedmålene er: 

OurGoals-NO-promo.jpg

Det første målet er basert på utslippene som forårsakes av våre forretningsaktiviteter. Vi måler disse utslippene ved hjelp av vår uavhengige partner, myclimate, på årlig basis. På denne måten kan vi følge opp våre prestasjoner og iverksette hensiktsmessige tiltak for å redusere utslippene på alle steder. 

Boxon har utviklet en serie klimavennlige emballasjeløsninger, basert på innovative materialer fra fornybare kilder eller ved å kompensere for CO2 fra produksjonsprosesser. Vi har en FSC-sertifisert etikettproduksjon, og støtter klimavernprosjekter. I fremtiden vil Boxon fortsette å utvikle innovative og bærekraftige emballasjeprodukter med et optimalisert økologisk fotavtrykk. Dette er en integrert del av vår strategi.

Tom rad
Tilbake til verdier
Linje
loading symbol