Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.
0
Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.

Materialhåndtering

Med riktig materialhåndtering sikres det at produktene dine kommer frem i rett stand til kundene. I dag har du som sender gods et større ansvar for transport, både når det gjelder lastesikring og optimering, men også fra et miljømessig synspunkt.  

Kartlegg utfordringer og forebygg flaskehalser 

Sortimentet for materialhåndtering omfatter alt fra eskereisere til tapemaskiner, strekkfilmmaskiner, båndingsmaskiner, roboter og alt i mellom. Emballasjemaskiner som letter bedriftens håndtering av gods. 

Gjennom en grundig gjennomgang av ditt produksjon- og logistikkforhold – produkter, innkommende og utgående flyt, arbeidsprosesser, merkevarekrav og forventninger, kan vi identifisere utfordringer og forhindre og forutsi fremtidige flaskehalser.

Emballasjens rolle 

Forbrukernes forventninger endrer seg stadig raskere med tanke på den tekniske utviklingen som skjer. Det som var i forkant for noen år siden, er i dag standard og en hygienefaktor. Emballasjens rolle øker i den globale handelen med stadig mer komplisert flyt og lengre transporter.  

Materialhåndtering er likevel viktig fra et ergonomisk perspektiv. Riktig håndtering minimerer arbeidsskader og ensartede arbeidsmomenter, og øker arbeidsgleden og trivselen i bedriften. 

Mer om automasjon

Pakking

Fleksibilitet og optimalisering er grunnleggende parametere for økt effektivitet.

Programvareintegrering

Med informasjonsoverføring mellom systemene forhindres og minimeres mulighetene for feil.

Sortering

Pakking og flyt bør være så ergonomiske og effektive som mulig.

Kontakt oss

Kontakt oss gjerne om du har en forespørsel eller vil vite mer om vårt tilbud. Vi sikrer at rett person svarer på spørsmålet ditt.

*=obligatoriske felter

Aksepterer du nyhetsbrev fra Boxon?*