, Automatisert sortering - Boxon
Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.
0
Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.

Sortering

Fordelene med at du som kunde velger å automatisere din interne flyt er store, først og fremst innen ergonomi og tids- og ressursbesparing. Sortering er et viktig arbeidsmoment som ofte omfatter tunge løft og ubekvemme arbeidsstasjoner. Manuelle løft og ubekvemt arbeidsmiljø kan enkelt fjernes med pakkelinjer, rullebaner og andre tilpassede løsninger. De ansattes trivsel øker i takt med automatiseringen.  

Mer effektiv pakkeprosess 

Når vi ser på å effektivisere pakkeprosessen med kundene våre, analyserer vi den aktuelle situasjonen. Både innkommende og utgående flyt i virksomheten er omfattet og evalueres i vår analyse. Hvor er flaskehalsene, hvilke arbeidsmomenter bør unngås, hvordan ser det generelle arbeidsmiljøet ut og finner vi de største effektiviseringsmulighetene

Transportørsystem og palletering 

Vi tilbyr et komplett sortiment av transportører for stykkgods, kartonger, paller, sekker med mer. 

I sorteringsprogrammet finnes alt fra udrevne og drevne rullebaner, til båndtransportører, kjedetransportører, godsløftere, dreiebord, transfervogner og vekselenheter for å nevne noen. Alt for å gjøre pakking, flyt og andre viktige arbeidsmomenter så ergonomiske og effektive som mulig. 

Mer om automasjon

Pakking

Fleksibilitet og optimalisering er grunnleggende parametere for økt effektivitet.

Materialhåndtering

Verktøy og maskiner som letter håndteringen av godset.

Programvareintegrering

Med informasjonsoverføring mellom systemene forhindres og minimeres mulighetene for feil.