Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.
0
Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.

CSR - Overgripende prinsipper

Boxon skal arbeide for en bærekraftigutvikling, noe som innebærer hensyn tillangsiktige miljøaspekter samt balansemellom sosiale og økonomiske krav.

Konsernsjefen i Boxon er ansvarlig for at disse retningslinjene for sosialt ansvar og miljøarbeid følges mens ansvaret for de respektive datterselskapeneer plassert hos de respektive datterselskapenes administrerendedirektører når det gjelder etterlevelse og oppfølging av disse retningslinjene.

Boxon skal utvikle og opprettholde en lønnsom, langsiktig bærekraftig og etisk forretningsvirksomhet. Selskapet har en lang historie med ansvarsfull forretningsvirksomhet, noe som forplikterfor framtiden.

Vi skal samspille med de miljøene vi virker i, med våre ansatte, våre forretningspartnere og i samfunnet som helhet. Vår forretningsidé og våre strategier skal støtte et godt miljøarbeid og sosialt ansvar.

Boxons virksomhet drives etter følgendeprinsipper:

  • Vi arbeider i henhold til de lovene som gjelder i de landene vi arbeider i.
  • Vår ambisjon er å drive virksomheten med god etikk og vi skal i alt vi gjør drive en juridisk korrekt forretningsvirksomhet.
  • Vår ambisjon er å drive vår virksomhet i nær dialog med våre ansatte, våre forretningspartnere og med andre aktører som påvirker og som påvirkes av vår virksomhet.
  • Våre ansatte skal følge Boxons prinsipper og kjenne ansvar for sin eegne handlinger og for Boxons produkter og tjenester.

Boxon skal ses på som et pålitelig og ansvarlig selskap som alltid lever opp til sine forpliktelser. Boxon har langsiktige forretningsrelasjoner som grunnlag for å skape kunde- og eierverdi.

Last ned vår bærekraftrapport.

Viktige spørsmål for oss

Kvalitet & Miljø

Miljøaspektet er integrert i Boxons virksomhet. Gjennom miljøplaner og systematisk arbeid oppnås stadige forbedringer på disse områdene.

Sosialt ansvar

Vår virksomhet bygger på god etikk og stor respekt for alle individer så vel innenfor bedriften som for eksterne kontakter.

Sertifiseringer

I Boxon er vi svært fokusert på et målbevisst miljøarbeid. Et arbeid som spenner over hele livssyklusen til produktene.